Ανεργία και επιδοτήσεις με 100% κάλυψη από δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Ανεργία και επιδοτήσεις με 100% κάλυψη από δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Ανεργία και επιδοτήσεις με 100% κάλυψη από δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Αμετάβλητη στο 24,6% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2015, σημειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιανουάριο του 2016 ανήλθαν σε 876.752, δηλαδή περισσότεροι κατά 17.950 (+2,09%) σε σχέση με το μήνα Δεκέμβριο του 2015, όπου ήταν 858.802 άτομα.

Πριν λίγες ημέρες, δημοσιεύτηκαν τέσσερα προγράμματα επιδοτήσεων από το υπουργείο ανάπτυξης εκ των οποίων τα δύο από αυτά, έως και 60.000 ευρώ και σε ποσοστό 100% της επένδυσης, θα λάβουν άνεργοι και επαγγελματίες ώστε να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση βάζοντας σε τροχιά υλοποίησης την δική τους επιχειρηματική ιδέα.

Ανεργία και επιδοτήσεις με 100% κάλυψη από δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑΤο πρώτο πρόγραμμα που θα παρέχει επιδοτήσεις ονομάζεται «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα »
Αυτό το πρόγραμμα έχει έναν ειδικό στόχο: την αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης συμπεριλαμβανομένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Στόχος του νέου αυτού προγράμματος του ΕΣΠΑ είναι η στήριξη για την ανάπτυξη που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:

*Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος
* Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
* Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση και κοινωνική επιχείρηση.

* Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.

* Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους παρακάτω εννέα (9) στρατηγικούς τομείς:
– Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

– Εφοδιαστική Αλυσίδα

– Ενέργεια

– Περιβάλλον

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

– Υγεία

– Υλικά – Κατασκευές

– Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία

Το δεύτερο πρόγραμμα ονομάζεται “ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” και ενισχύει τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε αυτοί είναι άνεργοι είτε αυτοαπασχολούμενοι (ατομικοί επιχειρηματίες) για να κάνουν έναρξη ή να ενισχύσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα η οποία όμως πρέπει να είναι συναφής με το πτυχίο τους.

Αυτό αφορά δεκάδες επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών και επιδοτεί με 100% τις δαπάνες μέχρι 25.000€ , αλλά αν υπάρξουν συνεργασίες δύο δικαιούχων ανέρχεται στις 40.000€ και πάνω από τρεις δικαιούχους, ανέρχεται στις 50.000€.

Με αυτό το πρόγραμμα ένας άνεργος ανοίγει το γραφείο του και ξεκινά το επάγγελμα που σπούδασε αλλά και ο υφιστάμενος ατομικός επιχειρηματίας, μπορεί να αναβαθμίσει την επιχείρησή του και να την στηρίξει συμπεριλαμβάνοντας ακόμα και τις ασφαλιστικές εισφορές του για τα επόμενα δύο χρόνια.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα επιδοτούμενα προγράμματα δεν είναι για όλους. Οι άνεργοι πρέπει να αποφασίσουν να γίνουν επιχειρηματίες και να μπουν στην αγορά δυναμικά. Η μεταποίηση, οι κατασκευές, η υγεία, η αγροδιατροφή, οι τεχνολογίες πληροφορικής κ.α. είναι κλάδοι που παρόλη την κρίση , έχουν δυνατότητες ανάπτυξης.

Χρειάζεται όμως θάρρος, υπομονή αλλά και σύνεση. Τα χρήματα της Ευρώπης έρχονται για να καλύψουν ανάγκες και να βοηθήσουν τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που τολμούν και εκμεταλλεύονται ευκαιρίες με 100% κάλυψη στη καινοτομία, στην εξειδίκευση, στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη.

πηγή – pantelisco.com