• Προγράμματα επιδότησης 

    • Έρευνα για δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα επιδότησης
    • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης-επιχειρηματικό σχέδιο
    • Υποβολή φακέλου πρότασης
    • Παρακολούθηση & συμβουλευτική διαχείρισης του έργου, μετά την έγκριση της πρότασης (project management)
    • Αξιολόγηση του έργου
κατασκευή ιστοσελίδων, κατασκευη eshop, κατασκευη website, κατασκευη e-shop, δυναμικό website, ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, eshop, Ιστοσελιδα, δημιουργία website, φιλοξενία website, hosting website, δημιουργια ιστοσελιδας, κατασκευη ιστοσελιδας, e-shop

Συμβουλευτική σχεδιασμού στρατηγικής, ανάπτυξης και υλοποίησης κάθε έργου τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών

-Ψηφιακή υποστήριξη (ΙΤ hardware & software-web εφαρμογές)

-Social media management (ολοκληρωμένη διαχείριση κοινωνικής δικτύωσης)

-Ιστοσελίδα (φιλοξενία-κατασκευή-υποστήριξη-διαχείριση)

-Εκπαίδευση προσωπικού

-Ηλεκτρονικό εμπόριο

Marketing

Συμβουλευτικές υπηρεσίες marketing

-Σχεδιασμός γενικού marketing plan

-Internet marketing , social media marketing & πλάνο για τα google adwords

-Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας –branding

Εγκύκλιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 5 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την παράταση των καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι νέες καταληκτικές προθεσμίες είναι: • Για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 6 Ιουνίου 2016. • Για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 9 Ιουνίου 2016. Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της μεγάλης ώθησης που προκάλεσε στο επενδυτικό ενδιαφέρον η πρόσφατη απόφαση για την ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που επιτρέπει την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής. Επιπλέον, η αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των δυο δράσεων, η οποία ανακοινώθηκε πριν μερικές ημέρες, αποτέλεσε ένα ακόμα κίνητρο για τους ενδιαφερομένους. Το Υπουργείο, ανταποκρινόμενο σε πολύ μεγάλο αριθμό αιτημάτων από παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς αλλά και από μεμονωμένους επενδυτές, παρέχει με αυτή την ενέργεια στους ενδιαφερόμενους τον απαραίτητο χρόνο για την άρτια προετοιμασία των επενδυτικών τους σχεδίων και την πλήρη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που καθίστανται πλέον διαθέσιμα. από το Γραφείο Τύπου
Management

Συστήματα οργάνωσης & διοίκησης (management)

-Υποστήριξη της επιχείρησης με συμβουλευτικό & εκπαιδευτικό ρόλο

-Ανάπτυξη συστημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε συνεργασία με τον manager της επιχείρησής σας (επιλογή προσλήψεων, αξιολόγηση προσωπικού, εκπαίδευση, σύστημα αμοιβών, σύστημα κινήτρων, επικοινωνία κλπ)

-Συστήματα διαχείρισης ποιότητας