Το διαδίκτυο δεν είναι επιλογή Είναι ανάγκη !

Δεν είναι πολύπλοκο ούτε ακριβό να έχετε μια εταιρική παρουσία στο διαδίκτυο σήμερα .. το μόνο που είναι δύσκολο είναι η αρχή !