προγράμματα

ΕΣΠΑ | Αν είσαι καθηγητής ή δάσκαλος , συγγραφέας , δημοσιογράφος ή μεταφραστής

προγράμματα

ΕΣΠΑ | Αν είσαι προγραμματιστής ,αναλυτής , ή ερευνητής

προγράμματα

ΕΣΠΑ | Αν είσαι αρχιτέκτονας μηχανικός η τοπογράφος..

προγράμματα

ΕΣΠΑ | Έρχονται τα νέα προγράμματα

«Ξεκινούν από τις 2 Φεβρουαρίου τα νέα προγράμματα για την επόμενη πενταετία», προανήγγειλε ο αρμόδιος υπουργός Οικονομίας Γ. Σταθάκης μιλώντας στο 2ο Ναυτιλιακό συνέδριο. Προανήγγειλε την εκκίνηση των 4 προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που περιμένει εδώ και μήνες η αγορά.

Παρέχουν έως 100% επιδοτήσεις για νέες επενδύσεις στην υγεία και σε άλλους κλάδους,  αλλά και επιδοτούν έως 40% υφιστάμενες επιχειρήσεις, νέους πτυχιούχους (από ιατρούς έως αναλογιστές) και  σε τουριστικές επιχειρήσεις.

Παρέχουν ευκαιρίες και για τους προμηθευτές που θα «προσληφθούν» στα έργα για εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης  και κατάρτισης,   δαπάνες προβολής και δικτύωσης.

Τα προγράμματα βρίσκονται στο στάδιο της προδημοσίευσης και αυτή την περίοδο οριστικοποιούνται οι επιλέξιμοι κλάδοι αλλά και οι αναλυτικοί όροι της προκήρυξης:

Σύμφωνα με πληροφορίες επιχειρείται να βρεθεί λύση για να καλύπτουν τις ανάγκες τους για ιδιωτική συμμετοχή χωρίς εγγυητικές επιστολές, οι αιτήσεις θα είναι ηλεκτρονικές για να υπάρχει διαφάνεια στα κριτήρια επιλογής ενώ εξετάζεται και ένα «ταμείο» που θα «διευκολύνει» προσωρινά στους δικαιούχους που έχουν στα χέρια τους τιμολόγια και περιμένουν να εγκριθεί η δαπάνη τους για να λάβουν τα κοινοτικά κονδύλια.

Τα προγράμματα:

1 Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας  (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία, Βιομηχανία Τροφίμων,  Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια,  Περιβάλλον). Θα ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης 40%, Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες.

2 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Θα ενισχύει τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων που βασίζονται σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια. Τα σχέδια που θα ενισχυθούν θα πρέπει να αφορούν στην Υγεία-Φάρμακα, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Περιβάλλον,  Αγροδιατροφή,  Ενέργεια,  Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες και στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Θα ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού έως 60.000,00 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης 100% του συνολικού προϋπολογισμού.

3 Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Θα πρέπει να έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, και θα χρηματοδοτούνται για την έναρξη και για  την υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, κ.ά.

4 Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Στόχος ο εκσυγχρονισμός τους, η ποιοτική αναβάθμιση τους και  ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης 40%,  κατά μέγιστο, των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.  Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Ο Υπουργός Γ. Σταθάκης αναφέρθηκε και  στο νέο  Αναπτυξιακό  Νόμο, που παρουσίασε ήδη το Insurancedaily.gr με το άρθρο «Τι θα χρηματοδοτεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος», ο οποίος θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή. «Ενισχύει πολύ τη νέα επιχειρηματικότητα, ενισχύει τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας γύρω από το ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας για προσέλκυση ξένων επενδύσεων, πρωτίστως  σταθερό φορολογικό περιβάλλον για 7 χρόνια, και δίνει και πολλά άλλα κίνητρα επικεντρωμένα σε τομείς, κλάδους ή δραστηριότητες που έχουν αυτή τη δυναμική», επισήμανε.

πηγή : insurance – daily news

http://www.insurancedaily.gr/erchonte-apo-2-fevrouariou-i-protes-epidotisis-tou-espa/

ΕΣΠΑ business restart

Επιδότηση| Πώς να αξιοποιήσετε μία επιδότηση ΕΣΠΑ. Τα 5 σημαντικότερα βήματα

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και η επακόλουθη παρατεταμένη περιόδους ύφεσης με αργή ανάπτυξη οδήγησε σε απότομη αύξηση των ποσοστών ανεργίας των νέων σε πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες και διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Το 2015 στην Ευρωζώνη, οι άνεργοι ανήλθαν στα 3,1 εκατομμύρια και η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση με 48,6%, στην ανεργία των νέων.

Οι νεοέλληνες έχουν πλέον μία μόνο προοπτική΄ να εισέλθουν στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Βέβαια, σε μία έρευνα του ΙΟΒΕ, αναφέρεται ότι   ο φόβος ενδεχόμενης επιχειρηματικής αποτυχίας επιδρά όλο και πιο αρνητικά στους επίδοξους Έλληνες επιχειρηματίες. Η μακροχρόνια πλέον κρίση και η σημερινή αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη ρευστότητας και με γελοίους κοινωνικούς στιγματισμούς, μόνον έντονους προβληματισμούς προκαλούν σε νέους κυρίως επιχειρηματίες.

Δεν είναι όμως λύση η στασιμότητα για τους νέους, ούτε υπάρχει ελπίδα εύρεσης εργασίας με προοπτική ανάπτυξης, χωρίς να υπάρξει κινητικότητα των νέων.

Υπάρχουν πολλές startup λύσεις και υπάρχει διαφυγή

α) στην καινοτομία

β)στην προστασία από τις Θερμοκοιτίδες οι οποίες είναι  τυποποιημένοι χώροι πουι δημιουργούνται για να παρέχουν ένα περιβάλλον που προσφέρει κοινές υποδομές και ειδικές υπηρεσίες, για ένα χρονικό διάστημα ( 3 έως 5 ετών) διευκολύνοντας το ξεκίνημα και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και

γ) υπάρχει και το ΕΣΠΑ 2014-2020, από το οποίο εντοπίζουμε δύο προγράμματα με 100% επιδότηση στους ανέργους, στους πτυχιούχους και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Μπορεί λοιπόν ,

α) ένας άνεργος ή ένας πτυχιούχος άνεργος να επιδοτηθούν με 60.000€ και να δημιουργήσουν μία startup επιχείρηση,

β) ένας πτυχιούχος που δραστηριοποιείται ήδη, να επιδοτηθεί με 25.000€ και να βελτιώσει τις υπηρεσίες του αλλά και

γ) μπορούν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να πάρουν 60.000€ και να ανακαινιστούν και να αναπτυχθούν

 

5 σημαντικά βήματα

 1. Θέλετε πραγματικά την επιδότηση?

Αξιολογήστε τις συνθήκες της αγοράς και τις ιδιαίτερες συνθήκες της αγοράς που απευθύνεται το προϊόν ή υπηρεσία σας και απαντήστε στον εαυτό σας, αν μπορείτε να υπηρετήσετε αυτό το σκοπό.

 1. Απευθυνθείτε στους ειδικούς συμβούλους επιχειρήσεων .

Τα γραφεία των συμβούλων, θα σας βοηθήσουν σε όλα, από την δημιουργία και υποβολή του φακέλου της αίτησης , μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης , αλλά και πέραν αυτής, συμβάλοντας καθοριστικά στην βιωσιμότητά της.

 1. Δημιουργήστε ένα επιχειρηματικό πλάνο

Το πλάνο αυτό, είναι το Ευαγγέλιό σας. Ο οικονομικός σύμβουλος   θα κατευθύνει τις ιδέες σας σε ένα οργανωμένο πλάνο δράσης. Η επιδότηση πρέπει να δημιουργήσει υπεραξία στην επιχείρησή σας αλλά η λειτουργία της,θα είναι ανεξάρτητη από την επιδότηση.

 1. Δημιουργήστε ένα προσωπικό και οικογενειακό πλάνο

Οργανώστε τον προσωπικό και οικογενειακό σας χρόνο σε συνδυασμό με την επιχείρηση. Οι υπερβολές και τα ατελείωτα over time δεν βοηθούν. Χρειάζεστε καθαρό μυαλό και οργανωμένη ατζέντα, προσωπική και οικογενειακή.

 1. Προβλέψεις & ανάπτυξη

Μην ξεχνάτε ότι η επιδότηση βοηθά την υφιστάμενη επιχείρηση να αναπτυχθεί και την νεοφυή να εξασφαλίσει το “break even” της (νεκρό σημείο).

Η επιδότηση θα βάλει τα θεμέλια της επιχείρησης και θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε υπεραξία στην οποία θα στηρίξετε τις προβλέψεις για την μελλοντική σας ανάπτυξη. Το business plan θα σας βοηθήσει στο σκοπό αυτό.

 

 

business restart

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων | Υπάρχει Restart !!

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων  | Υπάρχει Restart !!

Κάθε κρίση μπορεί να προκύπτει από διαφορετικά αίτια, να επηρεάζεται από διαφορετικούς παράγοντες, να εμφανίζεται με διαφορετική μορφή και να εκδηλώνεται σε διαφορετική έκταση και ένταση, ωστόσο όλες οι κρίσεις που έχουν ξεσπάσει κατά καιρούς χαρακτηρίζονται από:

 1. υψηλό αίσθημα αβεβαιότητας, κινδύνου και ανασφάλειας,
 2. ραγδαίες μεταβολές των συνθηκών της αγοράς,
 3. διαταραχές του ρυθμού και της συνήθους λειτουργίας της κοινωνίας,
 4. συνεχή προβολή και έντονη κριτική τόσο από τα τοπικά όσο και από τα διεθνή Μέσα
 5. Μαζικής Ενημέρωσης, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να πληγεί σημαντικά ή και ανεπανόρθωτα η δημόσια εικόνα της χώρας που βιώνει την οικονομική κρίση.

Οι επιπτώσεις από την εμφάνιση μιας οικονομικής κρίσης μπορεί να είναι καταστροφικές τόσο για μια αναπτυσσόμενη όσο και για μια αναπτυγμένη χώρα. Γενικότερα, μια οικονομική κρίση μπορεί να προκαλέσει τα εξής:

 1. προβλήματα ρευστότητας σε τράπεζες και επιχειρήσεις,
 2. δυσκολία παροχής δανείων,
 3. μείωση του κύκλου εργασιών και του τζίρου των επιχειρήσεων,
 4. μαζικές απολύσεις εργαζομένων,
 5. υψηλή ανεργία,
 6. μείωση παραγωγής,
 7. μείωση εθνικού εισοδήματος,
 8. μείωση κατανάλωσης,
 9. χρεοκοπία επιχειρήσεων,
 10. μείωση της χρηματιστηριακής δραστηριότητας πολλών χρηματοοικονομικών
 11. οργανισμών,
 12. χαμηλά δημόσια έσοδα,
 13. αύξηση δημόσιου ελλείμματος,
 14. υψηλά επίπεδα χρέους,
 15. μείωση εξαγωγών κλπ.

Χρηματοδότηση - business restart Οι επιχειρήσεις προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους θα πρέπει να διασφαλίσουν την απαιτούμενη ρευστότητα, να μειώσουν τις περιττές δαπάνες, να προβούν σε μια πιο ορθή τιμολόγηση, να αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους στο έπακρο αλλά και να υιοθετήσουν καινοτόμες ιδέες.

Η κρίση οδηγεί τις επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν τις δυνάμεις τους και να ανακαλύψουν τα όρια αντοχής τους. Οι χρόνιες αδυναμίες και τα προβλήματα ανεβαίνουν στην επιφάνεια και χρήζουν άμεσης προσοχής.

Οι νέοι και παλαιότεροι επιχειρηματίες δεν πρέπει να πανικοβάλλονται αλλά να χειρίζονται με ψυχραιμία όλη αυτή την αβεβαιότητα. Οι επιχειρήσεις που είναι διορατικές και καλά προετοιμασμένες μπορεί να διακρίνουν σημαντικές ευκαιρίες μέσα στην κρίση καθώς όπως κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, έτσι και η κρίση από τη μια αποτελεί περίοδο δοκιμασίας και από την άλλη συνιστά μια μοναδική ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι και δυνατότεροι.

Έρευνα που πραγματοποίησε η ΙΟΒΕ σε συνεργασία με την McKinsey & Company9 το 2009 υπέδειξε ότι το 64% των επιχειρήσεων εντοπίζουν το βασικότερο πρόβλημα χρηματοδότησης στον περιορισμό της ρευστότητας των πελατών/προμηθευτών. Άλλα σημαντικά προβλήματα χρηματοδότησης είναι βέβαια το υψηλότερο κόστος δανεισμού, η άρνηση των τραπεζών να εγκρίνουν νέα δάνεια και ο περιορισμός ρευστότητας των υφιστάμενων γραμμών δανεισμού

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που θα βελτιώσουν τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούνται οι κρατικοί χειρισμοί αλλά και οι ενέργειες της εκάστοτε επιχείρησης. Από την άλλη τα σημαντικότερα κριτήρια στα οποία θα δώσουν μεγαλύτερη σημασία οι πελάτες είναι η χαμηλή τιμή και η σχέση εμπιστοσύνης προς την επιχείρηση και ακολουθούν σε σημαντικότητα οι παράγοντες της εξυπηρέτησης των πελατών και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων.

Για αυτό εμείς προτείνουμε την επανεκκίνηση χωρίς απορίες και ψιλά γράμματα … .

Κάνε το δικό σου restart με μια δωρεών προ-αξιολόγηση πατώντας εδώ ,και κάνε το δικό σου όνειρο πραγματικότητα . 

 

 

 

πηγή   –

«Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην επίδοση των ελληνικών επιχειρήσεων»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Πουρνάρα Σοφία -ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ –

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» – Μ.Β.Α.

ΕΣΠΑ: Χωρίς εγγυητική επιστολή η προκαταβολή στις επιχειρήσεις

Οικονομία – Ειδήσεις
Ανακοινώνονται οι νέες προσκλήσεις
ΕΣΠΑ: Χωρίς εγγυητική επιστολή η προκαταβολή στις επιχειρήσεις
17/01/2016 19:31
εκφώνηση της είδησης

O υφυπουργός Οικονομίας αρμόδιος για το ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης Φωτογραφία: Eurokinissi X

Χωρίς να απαιτείται εγγυητική επιστολή θα μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις, που θα εντάσσονται στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, να κάνουν χρήση της προκαταβολής, ώστε να διευκολύνεται η ρευστότητά τους.

Τα ποσά της προκαταβολής αυτής, ύψους έως 40%, θα κατατίθενται σε λογαριασμό ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά για πληρωμές που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος.

Αυτά ανέφερε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Αγορά ο υφυπουργός Οικονομίας αρμόδιος για το ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης, ενώ υπενθύμισε ότι οι προσκλήσεις 4 δράσεων του νέου ΕΣΠΑ, για τις οποίες έχει γίνει προδημοσίευση από τα μέσα Οκτωβρίου, θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.

Ο υφυπουργός εστιάστηκε στη σημασία που δίνει το υπουργείο στην απλοποίηση των διαδικασιών. Όπως εξήγησε, δεν θα απαιτείται η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών παρά μόνο εφόσον έχει εγκριθεί η ηλεκτρονική αίτηση, ενώ όπως είπε: «Δημιουργείται μηχανισμός ώστε να γίνεται χρήση της προκαταβολής από τις επιχειρήσεις χωρίς να χρειάζεται εγγυητική επιστολή όπως στο παρελθόν. Τα λεφτά της προκαταβολής ύψους 40% θα κατατίθενται σε λογαριασμό ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά αλλά μόνο για πληρωμές που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι αρχίζει την Τρίτη η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

RESTART | ‘Ανεργος της πόλης? πάρε 60.000€, γύρνα στο χωριό και γίνε επιχειρηματίας

Business RESTART !!

business restart

Το οικονομικό μοντέλο της Ελλάδος έχει αποτύχει και σε λίγο θα χαθούν και οι τελευταίες ελπίδες που υπάρχουν για ανάπτυξη, αν δεν πάρει στροφή, η χώρα.

Η σκληρή πολιτική της λιτότητας και οι συνεχείς φόροι, δημιουργούν δραματική αύξηση της ανεργίας των νέων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την προηγούμενη χρονιά, άρχισε να αναζητά διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως για τις νεοφυής επιχειρήσεις, που αγωνίζονται να βρουν κεφάλαια.

Οι νέες επιχορηγήσεις για τους ανέργους, τους βοηθούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Η Restart συμβουλεύει και κατευθύνει αυτούς που θέλουν να πάρουν την επιδότηση και να πάνε στο χωριό.

Ο πρωτογενής τομέας αποτελείται από τέσσερις δυναμικούς κλάδους: κτηνοτροφία, γεωργία, δασοπονία και αλιεία.

Αν το χωριό σου, η δική σου πόλη ή το νησί σου, εργάζεται και παράγει μέσα από τους τέσσερις αυτούς κλάδους και αν αποτελεί μια οργανωμένη τοπική κοινότητα που κάνει χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μην κάθεσαι.

Σήκω και έλα στη Restart, να φτιάξουμε το πλάνο της ιδέας σου, να το πούμε στην Ευρώπη και σε λίγο καιρό θα είσαι στο χωριό. Εκεί που η ποιότητα ζωής είναι καλύτερη, χωρίς το στρες της πόλης.

Εμείς θα σε βοηθήσουμε να αναπτύξεις τις ικανότητες και την ιδέα σου. Φτιάξε το σχέδιο στο μυαλό σου και βγες από την ανεργία της πόλης, ανέβα στην κορυφή……πάρε 60.000€ και καθαρό αέρα!!

Η Restart είναι δίπλα σου.

Τα χρήματα είναι της Ευρώπης, αλλά το “START” είναι δικό σαςΠατήστε το!!!!!