business restart

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων | Υπάρχει Restart !!

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων  | Υπάρχει Restart !!

Κάθε κρίση μπορεί να προκύπτει από διαφορετικά αίτια, να επηρεάζεται από διαφορετικούς παράγοντες, να εμφανίζεται με διαφορετική μορφή και να εκδηλώνεται σε διαφορετική έκταση και ένταση, ωστόσο όλες οι κρίσεις που έχουν ξεσπάσει κατά καιρούς χαρακτηρίζονται από:

 1. υψηλό αίσθημα αβεβαιότητας, κινδύνου και ανασφάλειας,
 2. ραγδαίες μεταβολές των συνθηκών της αγοράς,
 3. διαταραχές του ρυθμού και της συνήθους λειτουργίας της κοινωνίας,
 4. συνεχή προβολή και έντονη κριτική τόσο από τα τοπικά όσο και από τα διεθνή Μέσα
 5. Μαζικής Ενημέρωσης, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να πληγεί σημαντικά ή και ανεπανόρθωτα η δημόσια εικόνα της χώρας που βιώνει την οικονομική κρίση.

Οι επιπτώσεις από την εμφάνιση μιας οικονομικής κρίσης μπορεί να είναι καταστροφικές τόσο για μια αναπτυσσόμενη όσο και για μια αναπτυγμένη χώρα. Γενικότερα, μια οικονομική κρίση μπορεί να προκαλέσει τα εξής:

 1. προβλήματα ρευστότητας σε τράπεζες και επιχειρήσεις,
 2. δυσκολία παροχής δανείων,
 3. μείωση του κύκλου εργασιών και του τζίρου των επιχειρήσεων,
 4. μαζικές απολύσεις εργαζομένων,
 5. υψηλή ανεργία,
 6. μείωση παραγωγής,
 7. μείωση εθνικού εισοδήματος,
 8. μείωση κατανάλωσης,
 9. χρεοκοπία επιχειρήσεων,
 10. μείωση της χρηματιστηριακής δραστηριότητας πολλών χρηματοοικονομικών
 11. οργανισμών,
 12. χαμηλά δημόσια έσοδα,
 13. αύξηση δημόσιου ελλείμματος,
 14. υψηλά επίπεδα χρέους,
 15. μείωση εξαγωγών κλπ.

Χρηματοδότηση - business restart Οι επιχειρήσεις προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους θα πρέπει να διασφαλίσουν την απαιτούμενη ρευστότητα, να μειώσουν τις περιττές δαπάνες, να προβούν σε μια πιο ορθή τιμολόγηση, να αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους στο έπακρο αλλά και να υιοθετήσουν καινοτόμες ιδέες.

Η κρίση οδηγεί τις επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν τις δυνάμεις τους και να ανακαλύψουν τα όρια αντοχής τους. Οι χρόνιες αδυναμίες και τα προβλήματα ανεβαίνουν στην επιφάνεια και χρήζουν άμεσης προσοχής.

Οι νέοι και παλαιότεροι επιχειρηματίες δεν πρέπει να πανικοβάλλονται αλλά να χειρίζονται με ψυχραιμία όλη αυτή την αβεβαιότητα. Οι επιχειρήσεις που είναι διορατικές και καλά προετοιμασμένες μπορεί να διακρίνουν σημαντικές ευκαιρίες μέσα στην κρίση καθώς όπως κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, έτσι και η κρίση από τη μια αποτελεί περίοδο δοκιμασίας και από την άλλη συνιστά μια μοναδική ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι και δυνατότεροι.

Έρευνα που πραγματοποίησε η ΙΟΒΕ σε συνεργασία με την McKinsey & Company9 το 2009 υπέδειξε ότι το 64% των επιχειρήσεων εντοπίζουν το βασικότερο πρόβλημα χρηματοδότησης στον περιορισμό της ρευστότητας των πελατών/προμηθευτών. Άλλα σημαντικά προβλήματα χρηματοδότησης είναι βέβαια το υψηλότερο κόστος δανεισμού, η άρνηση των τραπεζών να εγκρίνουν νέα δάνεια και ο περιορισμός ρευστότητας των υφιστάμενων γραμμών δανεισμού

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που θα βελτιώσουν τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούνται οι κρατικοί χειρισμοί αλλά και οι ενέργειες της εκάστοτε επιχείρησης. Από την άλλη τα σημαντικότερα κριτήρια στα οποία θα δώσουν μεγαλύτερη σημασία οι πελάτες είναι η χαμηλή τιμή και η σχέση εμπιστοσύνης προς την επιχείρηση και ακολουθούν σε σημαντικότητα οι παράγοντες της εξυπηρέτησης των πελατών και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων.

Για αυτό εμείς προτείνουμε την επανεκκίνηση χωρίς απορίες και ψιλά γράμματα … .

Κάνε το δικό σου restart με μια δωρεών προ-αξιολόγηση πατώντας εδώ ,και κάνε το δικό σου όνειρο πραγματικότητα . 

 

 

 

πηγή   –

«Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην επίδοση των ελληνικών επιχειρήσεων»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Πουρνάρα Σοφία -ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ –

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» – Μ.Β.Α.