Ανεργία και επιδοτήσεις με 100% κάλυψη από δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ |Το ΕΣΠΑ ως Χρηματοδοτικό Εργαλείο Ανάπτυξης της Τοπικής Κοινωνίας

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ  20 Δεκεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Το ΕΣΠΑ ως Χρηματοδοτικό Εργαλείο Ανάπτυξης της Τοπικής Κοινωνίας»

Τη φιλοσοφία, τις κατευθύνσεις και το ρόλο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 στη διαδικασία διαμόρφωσης μιας νέας αναπτυξιακής πορείας της χώρας ανέλυσε ο Υφυπουργός  Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Εμπορικό και Οικονομικό Επιμελητήριο Αργολίδας το βράδυ της Παρασκευής 18/12 στο Άργος με θέμα «Το ΕΣΠΑ ως Χρηματοδοτικό Εργαλείο Ανάπτυξης της Τοπικής Κοινωνίας». Σε μια κατάμεστη αίθουσα ο Υφυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους βουλευτές, τους Δημάρχους, τα υπηρεσιακά στελέχη και τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας που παρακολούθησαν την εκδήλωση, καθώς επίσης και να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων που τέθηκαν. Αναφέρθηκε διεξοδικά στην ομαλή ολοκλήρωση της τρέχουσας περιόδου 2007–2013, στην εξυγίανση και επιτάχυνση της υλοποίησης των προγραμμάτων, καθώς επίσης και στη δυναμική εκκίνηση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περιγράφοντας τα αποτελέσματα μιας ιδιαίτερα εντατικής εργασίας που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Υπουργείο, για την ενίσχυση της απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων ανέδειξε δυο σημαντικές πρωτιές. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα είναι πρώτη ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ σε απορρόφηση για την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013. Είναι επίσης η πρώτη και η μόνη χώρα-μέλος, με εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των προγραμμάτων 2014-2020 και έτσι είναι η μόνη χώρα η οποία μπορεί να υποβάλλει αιτήματα πληρωμής για όλα τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2015.

Στην ομιλία του, ο Υφυπουργός, υπογράμμισε πως οι δύο πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται το νέο ΕΣΠΑ είναι ο κοινωνικός και ο αναπτυξιακός και ανέλυσε λεπτομερώς, σε μια πλούσια και ζωντανή συζήτηση, τους βασικούς στόχους των τεσσάρων δράσεων που έχουν ήδη προδημοσιευθεί. Σημείωσε πως πρώτη προτεραιότητα στην παρούσα χρονική περίοδο είναι η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020, επεσήμανε, εστιάζει σε μικρά και μεσαία έργα κοινωνικά χρήσιμα και με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα μέσα από σχήματα νεανικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας. Αναφορικά με το στόχο ενίσχυσης της νεοφυούς, καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ο Υφυπουργός έδωσε έμφαση στην ομιλία του στον προσανατολισμό των δράσεων σε τομείς όπως ο αγροτοδιατροφικός τομέας για τη στήριξη των αγροτών, αλλά και ο τουρισμός, ώστε να ενισχυθεί η δημιουργία μικρών μονάδων με προστιθέμενη  αξία για την τοπική οικονομία και κοινωνία, ενώ εστίασε και στα προγράμματα ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που έχουν πληγεί περισσότερο από την φτώχεια και την ανθρωπιστική κρίση.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Χαρίτσης, απαντώντας σε ερωτήσεις, στη διαφάνεια και την απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση όλων των εν δυνάμει δικαιούχων, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, στις διαδικασίες υποβολής των αιτημάτων, καθώς επίσης και στην αξιοποίηση των δομών της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων για τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ. Αντίστοιχες εκδηλώσεις όπως αυτή στο Άργος αποτελούν μέρος του προγραμματισμού του Υπουργείου στην κατεύθυνση μια νέας προσέγγισης συνεργασίας και διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. από το Γραφείο Τύπου

Πηγή : Το ΕΣΠΑ ως Χρηματοδοτικό Εργαλείο Ανάπτυξης της Τοπικής Κοινωνίας

Εγκύκλιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 5 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την παράταση των καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι νέες καταληκτικές προθεσμίες είναι: • Για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 6 Ιουνίου 2016. • Για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 9 Ιουνίου 2016. Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της μεγάλης ώθησης που προκάλεσε στο επενδυτικό ενδιαφέρον η πρόσφατη απόφαση για την ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που επιτρέπει την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής. Επιπλέον, η αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των δυο δράσεων, η οποία ανακοινώθηκε πριν μερικές ημέρες, αποτέλεσε ένα ακόμα κίνητρο για τους ενδιαφερομένους. Το Υπουργείο, ανταποκρινόμενο σε πολύ μεγάλο αριθμό αιτημάτων από παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς αλλά και από μεμονωμένους επενδυτές, παρέχει με αυτή την ενέργεια στους ενδιαφερόμενους τον απαραίτητο χρόνο για την άρτια προετοιμασία των επενδυτικών τους σχεδίων και την πλήρη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που καθίστανται πλέον διαθέσιμα. από το Γραφείο Τύπου

ΕΣΠΑ |Έτοιμη για απορρόφηση νέων κονδυλίων η Ελλάδα

Ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε η Ελλάδα να είναι πλέον η μοναδική χώρα – μέλος της Ε.Ε., ανάμεσα στα 28 κράτη – μέλη, η οποία έχει ολοκληρώσει το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ειδικότερα, όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή του, το υπουργείο, η έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, με τη διατύπωση θετικής γνώμης από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και την υποβολή του στις υπηρεσίες της Ε.Ε., ανοίγει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να υποβάλει αιτήματα πληρωμής προς την Ε.Ε. από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ εντός του 2015 και κατά συνέπεια να εισρεύσουν πρόσθετοι ευρωπαϊκοί πόροι στη χώρα.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται, εντός των προσεχών ημερών θα πραγματοποιηθεί, από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) διαχείρισης των τεσσάρων προσκλήσεων που έχουν ήδη προδημοσιευτεί, αλλά και για όλες τις δράσεις επιχειρηματικότητας του “Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η προκήρυξη αυτών των τεσσάρων δράσεων επιχειρηματικότητας δεν εξαρτάται από την προηγούμενη επιλογή του ΕΦ, αφού η προκήρυξη των προσκλήσεων μπορεί να γίνει παράλληλα με τη διαδικασία επιλογής του ΕΦ.

 

Source: Έτοιμη για απορρόφηση νέων κονδυλίων ΕΣΠΑ η Ελλάδα

ΕΣΠΑ |Δυνατότητα υποβολής αιτήματος από την Ελλάδα στην ΕΕ για την πληρωμή του νέου ΕΣΠΑ

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη, η οποία έχει ολοκληρώσει το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, με την διατύπωση θετικής γνώμης από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών και την υποβολή του στις υπηρεσίες της ΕΕ, ανοίγει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να υποβάλει αιτήματα πληρωμής προς την ΕΕ από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ εντός του 2015, και κατά συνέπεια να εισρεύσουν πρόσθετοι ευρωπαϊκοί πόροι στη χώρα.

Παράλληλα, εντός των προσεχών ημερών θα πραγματοποιηθεί, από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) διαχείρισης των τεσσάρων προσκλήσεων που έχουν ήδη προδημοσιευτεί, αλλά και για όλες τις δράσεις επιχειρηματικότητας του “Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η προκήρυξη αυτών των τεσσάρων δράσεων επιχειρηματικότητας δεν εξαρτάται από την προηγούμενη επιλογή του ΕΦ, αφού η προκήρυξη των προσκλήσεων μπορεί να γίνει παράλληλα με τη διαδικασία επιλογής του ΕΦ.

«Υπό αυτό το πρίσμα ολοκληρώνεται η ουσιαστική ενεργοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, που θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την ενίσχυση της απασχόλησης με σκοπό την τόνωση συνολικά των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας» καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.(Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ)Περισσότερα:

Source: Δυνατότητα υποβολής αιτήματος από την Ελλάδα στην ΕΕ για την πληρωμή του νέου ΕΣΠΑ

PIONEERATHENS: Η καρδιά των start ups κτυπά στην Ελλάδα | Επιχειρήσεις | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Στις 20 Δεκεμβρίου και στα πλαίσια του διεθνούς θεσμού νεοφυούς επιχειρηματικότητας Pioneers Festival, διοργανώνεται το Pioneers Athens με την υποστήριξη της Μicrosoft Hellas.

Tο στίγμα της επιτυχίας τους θα δώσουν σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης οι επικεφαλής των εταιρειών:

– E-food gr, της μεγαλύτερης ιστοσελίδας παραγγελίας έτοιμου φαγητού στην ελληνική αγορά.

– Workable, της start-up εταιρείας που εφευρίσκει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν προσλήψεις

– Qrator , ενός κοινωνικού δικτύου και τόπου αγοράς για οραματιστές δημιουργούς

– DV Closet  μιας εφαρμογής που συνδυάζει την μόδα με την τεχνολογία

Το Pioneer Athens θα διεξαχθεί στις 20 Δεκεμβρίου στον χώρο The Hub Events (Αλκμήνης 5,Κάτω Πετράλωνα). Στην εκδήλωση θα παραστεί και ο ιδρυτής του Pioneers Festival ελληνοαμερικανός Νίκος Μπονάτσος διαχειριστής του τεχνολογικού venture capital General Katalyst  με υπο διαχείριση κεφάλαια περί τα 3 δις δολάρια.

Στην εκδήλωση μπορεί να συμμετέχουν όλες οι ελληνικές  start up επιχειρήσεις που θεωρούν ότι μπορούν να συμβάλλουν με τις δραστηριότητές τους στην αναβάθμιση του τεχνολογικού κλάδου.Οι προτάσεις τους θα αξιολογηθούν από Επιτροπή που απαρτίζεται από επιχειρηματίες ,επενδυτές και εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Η νικήτρια εταιρεία θα εξασφαλίσει συμμετοχή στο πανευρωπαικό Pioneer Festival όπου από τις 500 προκρινόμενες start up εταιρείες, από όλη την Ευρώπη,θα αναδειχθεί ο Pioneer of the Year.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα www.pioneers.ho/globalathens

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με χορηγό επικοινωνίας την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και συνεργάτες επικοινωνίας το Fortune Greece,το CNN Greece και το Athens Voice.

www.pioneers.ho/globalathens

Source: PIONEERATHENS: Η καρδιά των start ups κτυπά στην Ελλάδα | Επιχειρήσεις | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Προοπτικές κλάδου Εστίασης

Ο κλάδος της μαζικής εστίασης, εμφανίζεται ιδιαίτερα αναπτυξιακός, όχι μόνο στην Ευρωζώνη αλλά και στην Ελληνική αγορά.

Στην δική μας χώρα, η βιομηχανία του φαγητού εισήγαγε τα νέα συστήματα της ταχείας εστίασης με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν νέες καταναλωτικές συνήθειες, να αλλάξει ο τρόπος ζωής και να γίνει επιτακτική ανάγκη η διατροφή εκτός σπιτιού.

Ο σημαντικότερος λόγος που υπήρξε ανάπτυξη στον κλάδο αυτό, δεν αφορά τόσο την αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών , ο οποίος ξεπερνά τα 2 δις ευρώ, αλλά αφορά τις μεγάλες αλυσίδες ταχείας εξυπηρέτησης, οι οποίες κυριαρχούν έναντι των ανωνύμων καταστημάτων της γειτονιάς και προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες επιλογής της διατροφής και ανταποκρίνονται στις νέες τάσεις της αγοράς.

Βεβαίως η κρίση μετέβαλε τη ζήτηση προς τα κάτω και προσδιόρισε εκ νέου τις καταναλωτικές συνήθειες.

Επίσης, η κρίση φαίνεται να φρενάρει την κυριαρχία των αλυσίδων, οι οποίες περικόπτουν τις δαπάνες και μειώνουν τις υπηρεσίες, επενδύοντας στις απόλυτα αναγκαίες αναζητήσεις των καταναλωτών.

Από την άλλη πλευρά, δημιουργήθηκε μια νέα ομάδα επενδυτών, οι οποίοι είναι κατά μεγάλο ποσοστό, άνεργοι και με τα λίγα χρήματα που διαθέτουν, επενδύουν, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους, στην εστίαση και δη στην ταχεία εστίαση. Αποτέλεσμα, αυτοί, οι επενδυτές υψηλού ρίσκου, να δημιουργήσουν κεντρικά hot spot στη γειτονιά τους, στο Δήμο τους και να προσδοκούν από την επένδυσή τους, ένα αξιοπρεπή μισθό (εξ’ ου και τα πάρα πολλά καφέ, με λίγα σκαμπώ και 1-2 υπαλλήλους κλπ)

H Ελλάδα βιώνει μια ύφεση, που τα χαρακτηριστικά της δεν έχουν προηγούμενο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε ποιο είναι το κατάλληλο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης. Η έλλειψη παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του κράτους και των υπηρεσιών του, η πολιτική αδυναμία μείωσης των δαπανών του και η φορολογική αφαίμαξη του ιδιωτικού τομέα, αποτελούν σοβαρά εμπόδια για την επιλογή ενός δοκιμασμένου μοντέλου ανάπτυξης.

Η εστίαση και δη η μικρή και ταχεία εστίαση, εφόσον στηριχθεί σε κάποιο μοντέλο ανάπτυξης, έστω και μη δοκιμασμένο, θα δημιουργήσει στον κλάδο, θετικό πρόσιμο, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με οικογενειακό προφίλ, δημιουργούν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μιας και αποτελούσαν πάντοτε την ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας και την ελπίδα των ανέργων και των νέων πτυχιούχων ανέργων.

Restart

Θωμάς Μούρτης

Enterprise business manager

Food and manager consultant

Πώς να βρείτε την τέλεια επιχειρηματική ιδέα

Πώς να βρείτε την τέλεια επιχειρηματική ιδέα

Πολλοί άνθρωποι ονειρεύονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, πώς όμως μπορείς κανείς να βρει μια επιτυχημένη ιδέα;

Αν τα όνειρά σας να τρέξετε τη δική σας επιχείρηση βαλτώνουν λόγω της πεποίθησης ότι πρέπει να βρείτε την πιο φοβερή ιδέα, αναθεωρήστε. Το κλειδί είναι να βρείτε ένα επιχειρηματικό concept, που να εναρμονίζεται με την τρέχουσα αγορά και να απαντά στις ανάγκες των καταναλωτών. Η πλειοψηφία των επιτυχημένων νέων επιχειρήσεων βασίζεται σε ήδη υπάρχουσες ιδέες, προϊόντα ή υπηρεσίες, ίσως με κάποιες διαφορές ή βελτιώσεις.

Όλοι αναπτύσσουμε ένα μοναδικό σετ εμπειριών στη δουλειά μας και την προσωπική μας ζωή και σε αυτές τις εμπειρίες προτείνουμε να αναζητήσετε τη δική σας καινούρια επιχειρηματική ιδέα. Για να το καταφέρετε αυτό, θα πρέπει να κάνετε μια λογική, εκτεταμένη και καλά οργανωμένη έρευνα – συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τις τάσεις της υπάρχουσας αγορά – και οι ιδέες θα αρχίσουν να ρέουν.

Αυτό που σας προτείνουμε είναι να ακολουθήσετε την παρακάτω προσέγγιση:

  1. Τι δεξιότητες έχετε αναπτύξει;
    Ρίξτε μια ματιά στο ιστορικό σας. Σίγουρα θα έχετε αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες στην καριέρα σας, που κατά πάσα πιθανότητα θα αποτελέσουν τη βάση για την επιχείρησή σας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δείτε τις εταιρείες και τα τμήματα στα οποία έχετε εργαστεί. Κάποιοι τομείς θα είχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από άλλους. Λογικά, θα είχατε διαπρέψει σε εκείνα τα στοιχεία της επιχείρησης που θεωρούσατε πιο ενδιαφέροντα και που σας πρόσφεραν μεγαλύτερη ευχαρίστηση.

Μην περιορίσετε τις σκέψεις σας όμως μόνο σε εκείνες τις εμπειρίες που είχατε στη δουλειά. Σκεφτείτε και τα skills που αποκτήσατε έξω από αυτή . Ειδικότερα, τι σας αρέσει περισσότερο να κάνετε όταν δεν εργάζεστε και πού θα θέλατε ιδανικά να αξιοποιείτε περισσότερο χρόνο; Θα μπορούσε να είναι κάτι σχετικό με τον αθλητισμό, την εθελοντική εργασία ή ένα απλό χόμπι, αλλά είναι σημαντικό αυτή η απασχόληση να συμπεριλαμβάνει έξτρα δεξιότητες. Η δημιουργία μιας επιχείρησης που εστιάζει σε κάποιο χόμπι μπορεί να σημαίνει μια πολύ ικανοποιητική μελλοντική δουλειά.

  1. Τι πρόκειται να δουλέψει
    Αφού έχετε καταγράψει το παρελθόν σας, μπορείτε να σκεφτείτε τα βιώματα και την εμπειρία σας σχετικά με όσα συμβαίνουν τώρα. Αναζητήστε πεδία ανάπτυξης στην οικονομία για άμεση έμπνευση. Αναζητήστε τις επιχειρήσεις που προοδεύουν και εξερευνήστε αν υπάρχει χώρος και για εσάς. Ζούμε σε έναν κόσμο, όπου ακόμη και σε περιόδους ύφεσης, οι άνθρωποι είναι προετοιμασμένοι να πληρώσουν για μια επερχόμενη προστιθέμενη αξία.

Ομοιοτρόπως, κοιτάξτε γύρω για αλλαγές και ευκαιρίες που παραγκωνίζονται λόγω του οικονομικού κλίματος. Υπάρχει κάποια αγορά τώρα που εξυπηρετείται ανεπαρκώς; Κρατάτε τα μάτια σας διαρκώς ανοιχτά. Ο κόσμος τείνει να γίνεται διαρκώς ένα μικρότερο μέρος και αυτό ανοίγει ευκαιρίες για εσάς να αγοράσετε προϊόντα από μακριά και να τα πάτε σε μια μικρή τοπική αγορά. Υπάρχει τεράστιο καταναλωτικό ενδιαφέρον σε τοπικά προϊόντα.

Σκεφτείτε τους φίλους και τους συναδέλφους σας, καθώς υπάρχει περίπτωση να μπορέσετε να παντρέψετε τις δεξιότητές σας στη Διοίκηση με τις δημιουργικές δεξιότητες κάποιου άλλου.

Το online shopping είναι για παράδειγμα το πιο ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

  1. Σκεφτείτε μακροπρόθεσμα
    Μην ξεχνάτε να βλέπετε μακριά.

Υπάρχουν σίγουρες παγκόσμιες και τοπικές τάσεις στις αγορές που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν θα ψάξετε να βρείτε έμπνευση. Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε μια επιχείρηση που να έχει μελλοντικά δυνατότητες ανάπτυξης. Τα media μπορούν να γίνουν μια πολύ καλή πηγή πληροφοριών, αφού συνεχώς αναφέρονται στις νέες τάσεις.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη έμπνευση θα είναι να προσπαθήσετε να οραματιστείτε πώς θα ήταν αν είχατε τη δική σας επιχείρηση. Σκεφτείτε τις οικονομικές και συναισθηματικές απολαβές του να τρέχετε τη δική σας επιχείρηση και τα οφέλη του να είστε ανεξάρτητοι.

Η προσωπική εμπειρία που έχετε είναι μοναδική και θα πρέπει να είναι το θεμέλιο για κάθε επιχειρηματικό εγχείρημα.

Πηγή: semifind, The Guardian

 

Eπιχειρήσεις -Εθνική κατήφεια ή ελπίδα?

Η κρίση στην Ευρωζώνη και ιδιαίτερα της Ελλάδος, έχει αφήσει καταστροφικά σημάδια στον επιχειρηματικό κόσμο. Την μεγαλύτερη καταστροφή σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, υπέστησαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων ο αριθμός μειώθηκε ραγδαία, με τις χρεωκοπίες να φθάνουν σε επίπεδα ρεκόρ, όπως αναφέρει σε έκθεσή της η Deutsche Bank.

Η μεγαλύτερη «πληγή», που αφήνει η ευρωπαϊκή κρίση βρίσκεται στον ευρωπαϊκό Νότο και αφορά δύο ειδών επιχειρήσεις, τις «μικρές», που απασχολούν από 10 έως 49 άτομα και έχουν τζίρο κάτω από 10 εκ. € και τις «μεσαίες», που απασχολούν 50 έως 249 άτομα και έχουν τζίρο μέχρι 50 εκ. ευρώ.

Η δομή της πραγματικής οικονομίας της Ευρωζώνης, καθιστά επιτακτική την ανάγκη να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα προβλήματα των ΜΜΕ. Άλλωστε, από αυτές προέχεται ένα μεγάλο ποσοστό νέων ανέργων και νέων πτυχιούχων που δεν βρίσκουν δουλειά, ή αν βρουν, δεν αφορά το αντικείμενο των σπουδών τους.

Στην περίπτωση της πατρίδας μας, περισσότερο από τις άλλες χώρες, το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η απότομη αποκοπή από την πρόσβαση στην χρηματοδότηση και μάλιστα σε όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων.

Η Ελληνική οικονομία κυριαρχείται από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αφού πάνω από το 99,9% των επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ , προσέφεραν πριν την κρίση, το 85% των θέσεων εργασίας και συνεισέφεραν σχεδόν στο 70% της παραγωγής του ιδιωτικού τομέα.

Ως άμεσο αποτέλεσμα της αποκοπής αυτής ,είναι η μείωση της κατανάλωσης, η παύση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, η συρρίκνωσή τους και η αύξηση της ανεργίας, σε όλα τα στρώματα και περισσότερο στους νέους.

Επιπλέον, ο λαός μας, που λειτουργεί με το συναίσθημα, σε πολλές στιγμές της ιστορίας του, λύγισε από την οικονομική αφαίμαξη που υπέστη, από την αύξηση της ύφεσης και επηρεάστηκε από την αρνητική ψυχολογία, που ο ίδιος δημιούργησε, με συνέπεια να επέλθει εθνική κατήφεια.

Επειδή όμως, η οικονομική επιστήμη, είναι πρωτίστως ψυχολογία, πρέπει να ξαναδούμε μεταξύ μας, ΄σήμερα κιόλας, το στόχο και την συμβολή των ΜΜΕ στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Πάντοτε, στην νεότερη ιστορία μας, οι ΜΜΕ αποτελούσαν το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο και τον ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι ΜΜΕ είναι η ελπίδα μας, διότι συνιστούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας και παρέχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε ποικιλία συνθηκών της αγοράς και βοηθούν στη αύξηση της απασχόλησης, στην αξιοποίηση των νέων πτυχιούχων και μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και κυρίως αυτών που στηρίζουν τον τουρισμό.

Η στήριξη των ΜΜΕ, αυτή την εποχή, μπορεί να γίνει με τις νέες επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ, οι οποίες, ενισχύουν την νεοφυή επιχειρηματικότητα, την ενίσχυση πολλών επαγγελμάτων, αλλά και την βοήθεια των ανέργων και των ανέργων με πτυχίο, να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, αλλά και στη καινοτομία.

Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη βασική πηγή του επιχειρηματικού δυναμισμού και της προστιθέμενης αξίας, για την επιτυχία της στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020».

Η εθνική κατήφεια θα δώσει την θέση της στην ελπίδα, γιατί η ιδιωτική οικονομία με τις ΜΜΕ ως κινητήρια δύναμη, θα συνεισφέρει στην τεχνολογική αναβάθμιση, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων από νέους πτυχιούχους επιχειρηματίες, στον περιορισμό της ανεργίας, στην προώθηση των εξαγωγών και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Είναι ο μόνος δρόμος για την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν ακόμα Έλληνες που ξυπνούν νωρίς, κοιμούνται αργά και ελπίζουν.

 

 

Restart

Θωμάς Μούρτης

Enterprise business manager

Food and manager consultant