Προοπτικές κλάδου Εστίασης

Ο κλάδος της μαζικής εστίασης, εμφανίζεται ιδιαίτερα αναπτυξιακός, όχι μόνο στην Ευρωζώνη αλλά και στην Ελληνική αγορά.

Στην δική μας χώρα, η βιομηχανία του φαγητού εισήγαγε τα νέα συστήματα της ταχείας εστίασης με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν νέες καταναλωτικές συνήθειες, να αλλάξει ο τρόπος ζωής και να γίνει επιτακτική ανάγκη η διατροφή εκτός σπιτιού.

Ο σημαντικότερος λόγος που υπήρξε ανάπτυξη στον κλάδο αυτό, δεν αφορά τόσο την αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών , ο οποίος ξεπερνά τα 2 δις ευρώ, αλλά αφορά τις μεγάλες αλυσίδες ταχείας εξυπηρέτησης, οι οποίες κυριαρχούν έναντι των ανωνύμων καταστημάτων της γειτονιάς και προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες επιλογής της διατροφής και ανταποκρίνονται στις νέες τάσεις της αγοράς.

Βεβαίως η κρίση μετέβαλε τη ζήτηση προς τα κάτω και προσδιόρισε εκ νέου τις καταναλωτικές συνήθειες.

Επίσης, η κρίση φαίνεται να φρενάρει την κυριαρχία των αλυσίδων, οι οποίες περικόπτουν τις δαπάνες και μειώνουν τις υπηρεσίες, επενδύοντας στις απόλυτα αναγκαίες αναζητήσεις των καταναλωτών.

Από την άλλη πλευρά, δημιουργήθηκε μια νέα ομάδα επενδυτών, οι οποίοι είναι κατά μεγάλο ποσοστό, άνεργοι και με τα λίγα χρήματα που διαθέτουν, επενδύουν, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους, στην εστίαση και δη στην ταχεία εστίαση. Αποτέλεσμα, αυτοί, οι επενδυτές υψηλού ρίσκου, να δημιουργήσουν κεντρικά hot spot στη γειτονιά τους, στο Δήμο τους και να προσδοκούν από την επένδυσή τους, ένα αξιοπρεπή μισθό (εξ’ ου και τα πάρα πολλά καφέ, με λίγα σκαμπώ και 1-2 υπαλλήλους κλπ)

H Ελλάδα βιώνει μια ύφεση, που τα χαρακτηριστικά της δεν έχουν προηγούμενο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε ποιο είναι το κατάλληλο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης. Η έλλειψη παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του κράτους και των υπηρεσιών του, η πολιτική αδυναμία μείωσης των δαπανών του και η φορολογική αφαίμαξη του ιδιωτικού τομέα, αποτελούν σοβαρά εμπόδια για την επιλογή ενός δοκιμασμένου μοντέλου ανάπτυξης.

Η εστίαση και δη η μικρή και ταχεία εστίαση, εφόσον στηριχθεί σε κάποιο μοντέλο ανάπτυξης, έστω και μη δοκιμασμένο, θα δημιουργήσει στον κλάδο, θετικό πρόσιμο, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με οικογενειακό προφίλ, δημιουργούν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μιας και αποτελούσαν πάντοτε την ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας και την ελπίδα των ανέργων και των νέων πτυχιούχων ανέργων.

Restart

Θωμάς Μούρτης

Enterprise business manager

Food and manager consultant