Eπιχειρήσεις -Εθνική κατήφεια ή ελπίδα?

Η κρίση στην Ευρωζώνη και ιδιαίτερα της Ελλάδος, έχει αφήσει καταστροφικά σημάδια στον επιχειρηματικό κόσμο. Την μεγαλύτερη καταστροφή σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, υπέστησαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων ο αριθμός μειώθηκε ραγδαία, με τις χρεωκοπίες να φθάνουν σε επίπεδα ρεκόρ, όπως αναφέρει σε έκθεσή της η Deutsche Bank.

Η μεγαλύτερη «πληγή», που αφήνει η ευρωπαϊκή κρίση βρίσκεται στον ευρωπαϊκό Νότο και αφορά δύο ειδών επιχειρήσεις, τις «μικρές», που απασχολούν από 10 έως 49 άτομα και έχουν τζίρο κάτω από 10 εκ. € και τις «μεσαίες», που απασχολούν 50 έως 249 άτομα και έχουν τζίρο μέχρι 50 εκ. ευρώ.

Η δομή της πραγματικής οικονομίας της Ευρωζώνης, καθιστά επιτακτική την ανάγκη να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα προβλήματα των ΜΜΕ. Άλλωστε, από αυτές προέχεται ένα μεγάλο ποσοστό νέων ανέργων και νέων πτυχιούχων που δεν βρίσκουν δουλειά, ή αν βρουν, δεν αφορά το αντικείμενο των σπουδών τους.

Στην περίπτωση της πατρίδας μας, περισσότερο από τις άλλες χώρες, το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η απότομη αποκοπή από την πρόσβαση στην χρηματοδότηση και μάλιστα σε όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων.

Η Ελληνική οικονομία κυριαρχείται από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αφού πάνω από το 99,9% των επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ , προσέφεραν πριν την κρίση, το 85% των θέσεων εργασίας και συνεισέφεραν σχεδόν στο 70% της παραγωγής του ιδιωτικού τομέα.

Ως άμεσο αποτέλεσμα της αποκοπής αυτής ,είναι η μείωση της κατανάλωσης, η παύση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, η συρρίκνωσή τους και η αύξηση της ανεργίας, σε όλα τα στρώματα και περισσότερο στους νέους.

Επιπλέον, ο λαός μας, που λειτουργεί με το συναίσθημα, σε πολλές στιγμές της ιστορίας του, λύγισε από την οικονομική αφαίμαξη που υπέστη, από την αύξηση της ύφεσης και επηρεάστηκε από την αρνητική ψυχολογία, που ο ίδιος δημιούργησε, με συνέπεια να επέλθει εθνική κατήφεια.

Επειδή όμως, η οικονομική επιστήμη, είναι πρωτίστως ψυχολογία, πρέπει να ξαναδούμε μεταξύ μας, ΄σήμερα κιόλας, το στόχο και την συμβολή των ΜΜΕ στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Πάντοτε, στην νεότερη ιστορία μας, οι ΜΜΕ αποτελούσαν το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο και τον ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι ΜΜΕ είναι η ελπίδα μας, διότι συνιστούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας και παρέχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε ποικιλία συνθηκών της αγοράς και βοηθούν στη αύξηση της απασχόλησης, στην αξιοποίηση των νέων πτυχιούχων και μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και κυρίως αυτών που στηρίζουν τον τουρισμό.

Η στήριξη των ΜΜΕ, αυτή την εποχή, μπορεί να γίνει με τις νέες επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ, οι οποίες, ενισχύουν την νεοφυή επιχειρηματικότητα, την ενίσχυση πολλών επαγγελμάτων, αλλά και την βοήθεια των ανέργων και των ανέργων με πτυχίο, να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, αλλά και στη καινοτομία.

Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη βασική πηγή του επιχειρηματικού δυναμισμού και της προστιθέμενης αξίας, για την επιτυχία της στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020».

Η εθνική κατήφεια θα δώσει την θέση της στην ελπίδα, γιατί η ιδιωτική οικονομία με τις ΜΜΕ ως κινητήρια δύναμη, θα συνεισφέρει στην τεχνολογική αναβάθμιση, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων από νέους πτυχιούχους επιχειρηματίες, στον περιορισμό της ανεργίας, στην προώθηση των εξαγωγών και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Είναι ο μόνος δρόμος για την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν ακόμα Έλληνες που ξυπνούν νωρίς, κοιμούνται αργά και ελπίζουν.

 

 

Restart

Θωμάς Μούρτης

Enterprise business manager

Food and manager consultant